http://fonts.googleapis.com/css?family=Alegreya+Sans&subset=latin,latin-extlek. wet. Anna Piróg-Komorowska – Modernvet

lek. wet. Anna Piróg-Komorowska

lek. wet. Anna Piróg-Komorowska

Doctor of Veterinary Medicine


Specjalista Chorób Drobiu i Ptaków Ozdobnych, Internista

Przyjmuje: Wtorek, Czwartek


Specjalista Chorób Drobiu i Ptaków Ozdobnych

  • 1981 – 1987 Akademia Rolnicza w Lublinie wydział weterynarii
  • 2000 Tytuł specjalisty Chorób Drobiu i Ptaków Ozdobnych