http://fonts.googleapis.com/css?family=Alegreya+Sans&subset=latin,latin-extlek.wet. Igor Przegrałek – Modernvet

lek.wet. Igor Przegrałek

lek.wet. Igor Przegrałek
  • 2016 ukończenie studiów na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Praktyki kliniczne: Przychodnia weterynaryjna Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, UP we Wrocławiu ,Centrum Zdrowia Małych Zwierząt Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Radosława Klorygii
  • Staż w Klinice Ptaków, Gadów, Płazów i Ryb Ozdobnych w Oberschleißheim, Niemcy (właściwie: Ludwig-Maximilians-Universität München: Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien und Zierfische in Oberschleißheim)
  • 2014 – XVIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych(UP Wrocław) prezentacja pracy pt. “Badanie przenoszenia Ptasiego Poliomawirusa(APV) w transmisji pionowej u Aleksandretty obrożnej”
  • 2015 – XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych(UP Wrocław) prezentacja pracy pt. “Występowanie i charakterystyka zakażeń bakteryjnych u Gołębi pocztowych”